Anna Szczepaniak
Kategoria:

Serdecznie zapraszamy psychologów pracujących w szkołach i przedszkolach na spotkanie grupy konsultacyjnej z psychologami pracującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Spotkanie odbędzie się 26.10.2022 r. w godz. 12.00-15.00 i dotyczyć będzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkołach i przedszkolach. 

grupa wsparcia dla psychologw

Anna Szczepaniak
Kategoria:

afazja

AFAZJA

Rozpoczynamy cykl poświęcony szerzeniu wiedzy o afazji u dzieci

Czym jest afazja? Jakie są jej przyczyny? Kto diagnozuje afazję? Jak pracować z dzieckiem z afazją? I w jaki sposób pomóc dziecku afatycznemu?

Zacznijmy od tego: czym jest afazja?

Afazja to zaburzenie spowodowane uszkodzeniem pewnych struktur mózgowych i objawia się jako  trudność w nadawaniu i odbieraniu mowy.

Przedrostek „a-” odnosi się do stanu, a więc w tym przypadku braku mowy. Mamy z nim do czynienia w przypadku, gdy mowa się nie wykształca oraz wtedy, kiedy w trakcie procesu rozwojowego lub po jego zakończeniu osoba całkowicie traci zdolność porozumiewania się.

Natomiast rdzeń „fazja” wskazuje na to, że uszkodzenie jest zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym.

Określenie dziecięca dodane do pojęcia afazja sugeruje, że uszkodzenie mózgu nastąpiło w czasie trwania procesu rozwojowego.

Przyczyny afazji u dzieci:

 • uwarunkowania genetyczne

 • dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego

 • mikrouszkodzenia mózgu

 • nieprawidłowości, do których doszło w pierwszym trymestrze ciąży (choroby matki w pierwszej połowie ciąży, urazy psychiczne w pierwszej połowie ciąży, zatrucia chemiczne)

 • urazy okołoporodowe

 • choroby dziecka w 1 -3 roku życia - wirusowe, bakteryjne, urazy czaszkowo-mózgowe.

Rodzaje afazji:

 • afazja typu ekspresyjnego (ruchowa, motoryczna) czyli wtedy gdy dziecko nie mówi lub mówi bardzo słabo, ale rozumie mowę;

 • afazja typu percepcyjnego (sensoryczna) czyli rozumienie mowy otoczenia jest dla dziecka ograniczone, natomiast mowa czynna dziecka jest bardzo agramatyczna i niewyraźna (dziecko posługuje się „swoim” językiem);

 • afazja typu mieszanego (motoryczno-sensoryczna) czyli połączenie obu poprzednich tzn. dziecko nie mówi (lub słabo mówi) oraz nie rozumie mowy otoczenia.

Objawy afazji motorycznej:

 • mówi językiem, którego często nie rozumie otoczenie,

 • powtarzając słowa zniekształca je, nawet proste słowa trudno mu je wypowiedzieć,

 • ma problem z przypominaniem sobie niektórych słów,

 • występują w mowie agramatyzmy,

 • ubogi zasób słownictwa,

 • zniekształcenie wyrazu pomimo prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,

 • zapominanie artykulacji wyrazów już poznanych,

 • zaburzenie składni – utrudnione tworzenie wypowiedzi złożonych,

 • niewykształcenie lub zanik mowy spontanicznej.

 

Zachowane jest:

- rozumienie mowy,

- rozumienie poleceń i adekwatne reagowanie na nie.

Objawy afazji sensorycznej:

 • zaburzenia rozumienia mowy pomimo prawidłowego słyszenia dźwięków mowy,

 • agramatyzmy,

 • wielomówność,

 • bezsensowne odpowiedzi na pytania,

 • niezdolność reagowania na proste polecenia.

 

Zachowane jest:

- zdolność ekspresji mowy.

Objawy afazji mieszanej:

 • znaczne zaburzenia rozumienia mowy,

 • zniekształcona artykulacja przy zachowanej prawidłowej wymowie pojedynczych głosek,

 • zaburzona ekspresja mowy,

 • błędy artykulacyjne,

 • liczne zamiany głoskowe w obrębie wyrazu,

 • nieprawidłowa budowa zdań – zły szyk w zdaniu.

 

Opracowanie: Sylwia Komorowska

 

 

 

Anna Szczepaniak
Kategoria:

Janusz Korczak powiedział dosadnie: 

"Bo dorosłemu nikt nie powie: 'Wynoś się', a dziecku często się tak mówi. Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze, dorosły żartuje, a dziecko błaznuje, dorosły płacze, a dziecko się maże i beczy, dorosły jest ruchliwy, dziecko wiercipięta, dorosły smutny, a dziecko skrzywione, dorosły roztargniony, dziecko gawron, fujara. Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło. Dorosły robi coś powoli, a dziecko się guzdrze. Niby żartobliwy język, a przecież niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec, rak - nawet kiedy się nie gniewają, kiedy chcą być dobrzy. Trudno, przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro i gniewa takie lekceważenie." - Janusz Korczak

Polecamy każdemu dorosłemu książkę
„Recepty Starego Doktora-wypisy z dzieł Janusza Korczaka"

IMG 6749

 
Anna Szczepaniak
Kategoria:
Black Back to School Photo Collage
Autorem hasła jest człowiek, który osiągnął wiele w dziedzinie, w której sukces nieodmiennie łączy się z pracą i samozaparciem. Był tenisistą. Zmarł w wieku 50 lat, zarażony wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi. Dla sportowca ważny jest moment startu i finału, zarówno w kontekście udziału w konkretnych zawodach, jak i przebiegu całej kariery.
Na wynik w ogromnej mierze wpływa dobry start, ale sukces to nie tylko wysokie parametry określające sportowe osiągi – to także poczucie sensu własnych działań. Można więc święcić triumfy po intensywnych treningach, lecz rzadkie chwile wolne od ćwiczeń, zawodów i kontaktów z fanami przeżywać w poczuciu osamotnienia i niewiedzy, jak żyć poza stadionem, bieżnią czy pływackim torem. Dobry start zakłada wizję końca, nie może jednak zabraknąć racjonalnej oceny jej prawdopodobieństwa oraz kosztów realizacji. Jeśli wszystkie te elementy nie zostaną właściwie wyważone, wówczas istnieje ryzyko braku przewidywanych sukcesów lub osiągania ich „za wszelką cenę". W obu przypadkach pojawia się wtedy frustracja, zniechęcenie, zanik sensu działania czy nawet: zanik sensu życia. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych konsekwencji jest tym większe, im więcej pracy i wysiłku poświęcono, by zrealizować zamierzenia. Dotyczy to nie tylko sportu, ale każdej sfery ludzkiej aktywności. Jeśli więc masz przed sobą wielkie plany, wspaniałą wizję lub ogromny problem, zacznij od tego, gdzie jesteś. Oceń „tu i teraz" z perspektywy punktu, do którego chcesz dotrzeć. Może się wówczas okazać, że perspektywa jest bardzo daleka, a sukces wydaje się nieosiągalny. Wtedy spójrz blisko, rozejrzyj się wokół, zobacz, czym dysponujesz, by zrobić krok w kierunku odległego celu. Nie zapominając o nim, zastąp go na moment dążeniem mniejszym, będącym jednak w zasięgu możliwości.
Jeśli więc masz zaległości w szkole, przeraża cię ogrom tego, co trzeba nadrobić – naucz się dziesięciu słówek, zrób dwa  zadania, zadzwoń do kolegi, by przedyskutować z nim fragment, z którym masz największy problem, poproś go, by pomógł ci wystartować. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie i chcesz go rozwiązać – powstrzymaj się przed kąśliwym komentarzem cisnącym się na usta, ale możliwym do zachowania w myślach. Jeśli unieruchamia cię apatia, zniechęcenie, a nawet rozpacz – wstań, zrób herbatę, zadzwoń do kogoś lub wykonaj wokół siebie drobną, a pożyteczną czynność. Osiągnij tyle, ile jest możliwe w danym momencie. Rozraduj się krokiem do przodu. Zdarza się, że sukces to niewykonanie kroku wstecz. Już powstrzymanie się przed komentarzem, milczenie w sytuacji, gdy słowa mogą zaognić konflikt, to mały krok w kierunku rozwiązania, które być może nigdy w pełni nie nastąpi. Takie zachowanie na ogół obniża  napięcie i zwiększa motywację do dalszych starań na rzecz pojednania.Ty sam jesteś osobą najbardziej kompetentną w określeniu, co należy zrobić, kto może być ci pomocny w konkretnym miejscu i konkretnej sytuacji. Jesteś najlepszym ekspertem diagnozującym możliwości, którymi dysponujesz. Ważne, by je mierzyć w stosunku do bliskiego, realnego zamierzenia. „Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz i zrób, co możesz", a sukcesywnie zbliżać się będziesz do dalekosiężnego, dużego celu. Towarzyszyć ci będzie poczucie skuteczności, spełnienia i sensu, nawet, jeśli nie każde zamierzenie w pełni zrealizujesz. A. Putyńska-Walkiewcz

 

Anna Szczepaniak
Kategoria:
Webinar pt. "Pierwsze dni w przedszkolu - jak dodawać otuchy i czy <stawiać
do 
pionu> Maluchy"
Już w najbliższą środę zapraszamy Cię na spotkanie z psychologiem 
Aleksandrą Putyńską-Walkiewicz, która podpowie co mówić i jak
reagować, by wspierać dziecko oraz jak radzić sobie ze swoimi
emocjami, w tym nierzadko stresującym początku roku szkolnego.

Pierwsze dni w przedszkolu bywają trudne zarówno dla dziecka jak i dla rodziców.

Aby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link:
https://us05web.zoom.us/j/89439446241?pwd=VzVsWDhGd1M1ZTZQTWVXeTF4OVUzUT09
lub pobrać aplikację ZOOM.
Dane do logowania:
Identyfikator spotkania: 894 3944 6241

Kod dostępu: t5NNF2

Zarezerwuj sobie 30 min, zaopatrz się w słuchawki jeśli będziesz
korzystać z smartfona, kartkę i długopis.

Webinar odbędzie się online na żywo bez możliwości ponownego otwarcia