Anna Szczepaniak
Kategoria:

 

KAMPANIA SPOŁECZNA #ResponsibleTogether23

poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej

 

 

W dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 roku trwa europejska kampania społeczna poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are#ResponsibleTogether23.

Kampania jest realizowana przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Unii Europejskiej.

Powiat Sieradzki, za pośrednictwem Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku przyłączył się do tej akcji i podejmuje kolejne działania.

Przemoc domowa pozostaje poważnym problemem na całym świecie i dotyka niezliczone osoby, zwłaszcza kobiety i dzieci. Kampania #ResponsibleTogether ma na celu podważenie istniejącego status quo poprzez propagowanie kompleksowego podejścia do sprawców takiej przemocy. Podkreślając znaczenie programów dla sprawców, kampania ta ma na celu doprowadzenie do pozytywnych zmian, zwiększenia świadomości i reformy polityki w walce z przemocą domową.

Kampanię prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z partnerami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030.

W ramach akcji We are#ResponsibleTogether23 będą prowadzone działania:

  1. w czasie trwania kampanii rozmowa ze specjalistami w rozgłośni Nasze Radio, w trakcie której będzie poruszany przewodni temat kampanii;

  2. 4 grudnia 2023 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbędzie się seminarium, w którym wezmą udział przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji, Sądu Rejonowego oraz organizacji pozarządowych dotyczące oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej, zaplanowanych do realizacji w powiecie sieradzkim;

  3. 8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbędzie się Powiatowa konferencja pn. „Oblicza współczesnej przemocy domowej” skierowana do pedagogów, wychowawców, psychologów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i wszystkich osób zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy domowej.

Poniżej oferujemy dostęp do bezpłatnych materiałów przygotowanych do samodzielnego prowadzenia kampanii w formie elektronicznej.

Zachęcamy przesyłać je do swoich znajomych tak aby trafiły do jak największej liczby odbiorców.

Link do strony https://stowarzyszeniedroga.com.pl/kampania-spoleczna-responsibletogether23/

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej, jej świadkiem lub sprawcą przemocy domowej - przyjdź, zadzwoń lub napisz:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

PLAC WOJEWÓDZKI 3

98-200 SIERADZ

tel. 43 827 18 07 lub 43 822 43 77

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Szczepaniak
Kategoria:

"Gimnastyka mózgu"
Zajęcia prowadzone Metodą Instrumental Enrichment, co oznacza umysłowe wzbogacanie,
wspieranie funkcji poznawczych angażowanych w proces uczenia się. Funkcje poznawcze
ulegają rozwojowi - nie są nabywane automatycznie wraz z wiekiem dziecka, ale rozwijają się
poprzez systematyczne ćwiczenia i stymulację. Metoda określana jako  trening aktywności
poznawczej  dziecka we współpracy z osobą dorosłą.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VI
Cykl zajęć: poniedziałek godz. 14.00 - grupa z klas I-III, godz. 15.00 - grupa z klas IV-VI,
czas trwania 60 min, rozpoczęcie listopad 2023

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

2

Anna Szczepaniak
Kategoria:

"Skupiam się i zapamiętuję”
Zajęcia rozwijające  zdolność do skupiania uwagi i zapamiętywania.
Dobra pamięć i skupienie są warunkiem szkolnych sukcesów.
Podczas zajęć skupimy się na  wspomaganiu  i rozwijaniu umiejętności z obszaru:
    •  pamięci słuchowej
    •  pamięci wzrokowej
    •  uważnego słuchania i zapamiętywanie  informacji
    •  obdarzania uwagą innych
    •  wysławianiem się i autoprezentacją.
Zajęcia kierowane dla dzieci w wieku 6-7 lat
Cykl zajęć. Środa godz. 13.30, czas trwania  90 min.,  rozpoczęcie  listopad 2023 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

1

Anna Szczepaniak
Kategoria:

Temat: Trening umiejętności społecznych dla przedszkolaków

Adresaci: dzieci uczęszczające do przedszkoli

Prowadzący: mgr Elżbieta Zwierzak, mgr Emilia Focht

Termin zgłoszenia: do 10.11.2023 r.

Termin realizacji: 15.11. 2023 r., godz. 14.00

Treści zajęć:

  • pobawmy się wspólnie - trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym - to zajęcia odpowiadające na wiele potrzeb rozwojowych. 

  • dzieci uczą się: wspólnej zabawy; rozwija się samoświadomość,  akceptacja siebie i innych, a także poczucie autonomii; uczą się komunikacji; krytycznego myślenia; rozwijają się zachowania kierowane regułami.

 

Temat: Trening umiejętności społecznych dla uczniów szkół podstawowych

Adresaci: dzieci z trudnościami w relacjach rówieśniczych, reakcjach społeczno-emocjonalnych

Prowadzący: mgr Elżbieta Zwierzak, mgr Sylwia Komorowska

Termin zgłoszenia: do 03.11.2023 r.

Termin realizacji: 08.11.2023 r., godz. 14.00

Treści zajęć:

  • nawiązywanie kontaktów

  • trudności adaptacyjne

  • impulsywność i panowanie nad emocjami

  • nieumiejętność dostosowania się do zasad

Zapisy na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.