Anna Szczepaniak
Kategoria:

DLA RODZICÓW

Warsztaty cykliczne prowadzone na terenie PPP:

 1. Szkoła dla rodziców i wychowawców ” program MEN i ORE – 10 spotkań warsztatowych skierowanych do rodziców pragnących poprawić swoje kompetencje wychowawcze.
  A. Jasianek-Dobras, A. Krogulecka, E. Zwierzak

 2. Szkoła dla rodziców i wychowawców – rodzeństwo bez rywalizacji” program MEN i ORE – 10 spotkań warsztatowych skierowanych do rodziców pragnących poprawić swoje kompetencje wychowawcze. A. Krogulecka, E. Zwierzak

 3. Szkoła dla rodziców i wychowawców - NASTOLATEK ” program MEN i ORE – 10 spotkań warsztatowych skierowanych do rodziców dzieci w okresie adolescencji. A. Krogulecka, E. Zwierzak

 4. Dziecko z Zespołem Aspergera” – 3 spotkania warsztatowe skierowane do rodziców dzieci
  z Zespołem Aspergera. A. Sowała

 5. Nieśmiałość u dzieci w wieku przedszkolnym” - 3 spotkania warsztatowe dla rodziców.
  A. Sowała

 6. Dziecko z mutyzmem wybiórczym” - 3 spotkania warsztatowe dla rodziców. A. Sowała

 7. Praca z dzieckiem nadpobudliwym w domu” - 6 spotkań warsztatowych dla rodziców.
  A. Sowała, A Krogulecka

 8. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. M. Palma

 9. Jak pomóc dziecku z tendencjami depresyjnymi”- 2 spotkania warsztatowe. A. Powroźnik

 10. Asertywna komunikacja rodziców z dzieckiem” - 3-5 spotkań warsztatowych z rodzicami dzieci przedszkolnych, A. Powroźnik

 11. Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem i strachem” - 2-3 spotkań warsztatowych
  z rodzicami. A. Powroźnik

 12. Pozytywne relacje z dzieckiem w domu - elementy wychowawcze z pozytywnej dyscypliny” - 2 spotkania warsztatowe z rodzicami dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym. M. Palma

 13. Jestem z Ciebie dumny” – 5 spotkań warsztatowych których celem jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych oraz efektywnego wspierania dzieci. A. Jasianek-Dobras

Spotkania psychoedukacyjne z rodzicami (jednorazowe) na terenie placówek lub w formie zdalnej: Zajęcia dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez szkoły i placówki, planowane po wspólnym ustaleniu zakresu tematycznego oraz celów psychoedukacji. Spotkania mogą odbywać się w następujących obszarach tematycznych: profilaktyka, wychowanie, edukacja, zdrowie, rozwój dziecka.