Anna Szczepaniak
Kategoria:

OFERTA DLA RODZICÓW:

 1. Szkoła dla rodziców i wychowawców" program MEN i ORE – 10 spotkań warsztatowych skierowanych do rodziców pragnących poprawić swoje kompetencje wychowawcze. A. Jasianek-Dobras, E. Zwierzak

 2. Dziecko z Zespołem Aspergera" – 3 spotkania warsztatowe skierowane do rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. A. Sowała

 3. Nieśmiałość u dzieci w wieku przedszkolnym" - 3 spotkania warsztatowe dla rodziców. A. Sowała, A. Putyńska -Walkiewicz

 4. Dziecko z mutyzmem wybiórczym" - 3 spotkania warsztatowe dla rodziców. A. Sowała

 5. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z ADHD" - 12 spotkań dla rodziców dzieci przedszkolnych A.Sowała

 6. Jak wspierać dziecko z tendencjami depresyjnymi i reagować na samookaleczenia”- prelekcja A. Powroźnik, A. Putyńska-Walkiewicz

 7. Pozytywne relacje z dzieckiem w domu - elementy wychowawcze z pozytywnej dyscypliny” - warsztat dla rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym. M. Palma

 8. Jestem z Ciebie dumny” – 5 spotkań warsztatowych których celem jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych oraz efektywnego wspierania dzieci. A. Jasianek-Dobras

 9. Wsparcie na starcie – jak przygotować dziecko do roli ucznia” prelekcja - R. Brzezińska

 10. Jak rozwijać u dzieci w wieku przedszkolnym zdolność do skupiania uwagi i zapamiętywania?” prelekcja - R. Brzezińska

 11. Wspieranie nauki czytania w domu” prelekcja - M. Palma

 12. Dziecko z dysleksją w domu” prelekcja - M. Palma

 13. Czy można uniknąć kłopotów wychowawczych?” prelekcja - K. Ruszkowska

 14. Jak dodawać otuchy i czy „stawiać do pionu” maluchy?- o granicach, więzi i samoregulacji dzieci w wieku przedszkolnym. prelekcja - A. Putyńska-Walkiewicz

 15. Gry i zabawy sensoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym w domu i na podwórku” prelekcja - E. Zwierzak, E. Focht

 16. Wpływ nowych technologii na kształtowanie się kompetencji komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym” prelekcja - B. Neyman

 17. Nauka jazdy dla rodziców”- zajęcia profilaktyczne dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci - M.Palma, A.Komar, E.Zwierzak, E.Focht, A.Putyńska-Walkiewicz, B. Neyman.

 18. Jak wspierać dziecko w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych” prelekcja - A. Powroźnik.

 19. Jak mogę pomóc dziecku w nauce” - cykl spotkań na terenie poradni K. Dorszewicz

 

Zajęcia cykliczne prowadzone są na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, natomiast prelekcje dla rodzicami na terenie placówek lub w formie zdalnej w zależności od sytuacji epidemiologicznej.