Anna Szczepaniak
Kategoria:

OFERTA DLA RODZICÓW:

 1. Szkoła dla rodziców i wychowawców ” program MEN i ORE – 10 spotkań warsztatowych skierowanych do rodziców pragnących poprawić swoje kompetencje wychowawcze.
  A. Jasianek-Dobras,, E. Zwierzak

 2. Dziecko z Zespołem Aspergera” – 3 spotkania warsztatowe skierowane do rodziców dzieci
  z Zespołem Aspergera. A. Sowała

 3. Nieśmiałość u dzieci w wieku przedszkolnym” - 3 spotkania warsztatowe dla rodziców.
  A. Sowała

 4. Dziecko z mutyzmem wybiórczym” - 3 spotkania warsztatowe dla rodziców. A. Sowała

 5. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z ADHD” - 12 spotkań dla rodziców dzieci przedszkolnych A.Sowała

 6. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. M. Palma,A. Sowała

 7. Jak pomóc dziecku z tendencjami depresyjnymi?”- A. Powroźnik, I. Synowiec

 8. Pozytywne relacje z dzieckiem w domu - elementy wychowawcze z pozytywnej dyscypliny” - spotkania warsztatowe z rodzicami dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym. M. Palma

 9. Jestem z Ciebie dumny” – 5 spotkań warsztatowych których celem jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych oraz efektywnego wspierania dzieci. A. Jasianek-Dobras

 10. Wsparcie na starcie – jak przygotować dziecko do roli ucznia”R. Brzezińska

 11. Jak rozwijać u dzieci w wieku przedszkolnym zdolność do skupiania uwagi i zapamiętywania?” R. Brzezińska

 12. Starszy przedszkolak- jak wspierać rozwój dziecka w domu” M. Palma

 13. Młodszy przedszkolak – jak wspierać rozwój dziecka w domu” M. Palma

 14. Wspieranie nauki czytania w domu” M. Palma

 15. Dziecko z dysleksją w domu” M. Palma

 16. Czy można uniknąć kłopotów wychowawczych’ K. Ruszkowska

 17. Gry i zabawy sensoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym w domu i na podwórku” E. Zwierzak, E. Focht

 18. Wpływ nowych technologii na kształtowanie się kompetencji komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym” B. Neyman

 19. Nagrody i kary w wychowaniu – kiedy pomagają a kiedy utrudniają życie nam i naszym dzieciom” A. Putyńska – Walkiewicz

 20. Wymagać, kochać, towarzyszyć” – wyzwanie dla rodzica nastolatka – A. Putyńska Walkiewicz

 21. Nauka jazdy dla rodziców”- cykl zajęć profilaktycznych dla przyszłych rodziców-M. Palma

A. Komar, E. Zwierzak, E. Focht, A. Putyńska – Walkiewicz,

 1. Widzę, rozumiem, wspieram”-zajęcia dla rodziców dzieci do 4 roku życia rozwijające kompetencje rodzicielskie- A. Sowała, B. Neyman, I. Synowiec, A. Putyńska- Walkiewicz

 2. Jak wspierać dziecko w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych?” - A. Powroźnik

Warsztaty cykliczne prowadzone będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, natomiast spotkania psychoedukacyjne z rodzicami (jednorazowe) na terenie placówek lub w formie zdalnej w zależności od sytuacji epidemiologicznej.