Anna Szczepaniak
Kategoria:

OFERTA DLA UCZNIÓW:

  1. Jak dbać o swoje zdrowie” – cykl 3 spotkań profilaktycznych. A. Jasianek-Dobras
  2. Trening zastępowania agresji” - cykliczne zajęcia warsztatowe. A. Jasianek-Dobras, E. Zwierzak
  3. Gry i zabawy wspierające rozwój dzieci 6 i 7-letnich przed podjęciem nauki w szkole” - cykl 12 spotkań E. Zwierzak, R. Brzezińska, B. Neyman
  4. Kreatywność wpływa na innowacyjność” – zajęcia warsztatowe rozwijające twórcze myślenie u uczniów klas 1-3. M. Palma
  5. Przesiewowe badania logopedyczne - badania grupowe. A. Komar, B. Neyman
  6. Zajęcia grupowe dla dzieci jąkających się – A. Komar, A. Powroźnik
  7. Kończę szkołę i ... co dalej?” - zajęcia dla uczniów kończących szkołę wspierające w wyborze kierunku kształcenia i/lub zawodu – A. Powroźnik, A. Putyńska-Walkiewicz
  8. Krótki trening radzenia sobie ze stresem” - warsztaty dla uczniów klas 7 i 8- A. Powroźnik
  9. Nowy w naszej klasie”- zajęcia interakcyjno-integracyjne dla uczniów klas 4-6 oraz 7-8, w których pojawia się nowy uczeń - B. Neyman, A. Putyńska-Walkiewicz