Anna Szczepaniak
Kategoria:

OFERTA DLA UCZNIÓW:

 1. Program profilaktyczny dla dzieci 6-letnich z dysharmoniami rozwojowymi charakterystycznymi dla ryzyka dysleksji „Podaj mi rękę...” – cykl 16 spotkań przeznaczonych dla dzieci 6-letnich. A. Komar, R. Brzezińska

 2. Sprawny język” – program profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3-6 letnich. A. Komar

 3. Jak dbać o swoje zdrowie” – cykl 3 spotkań profilaktycznych. A. Jasianek - Dobras

 4. Trening zastępowania agresji” - cykliczne zajęcia warsztatowe. A. Jasianek-Dobras,
  E. Zwierzak,

 5. Krótki trening radzenia sobie ze stresem” – A. Powroźnik, I. Synowiec

 6. Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni”. B. Neyman,

 7. Gry i zabawy wspierające rozwój dzieci 6 i 7-letnich przed podjęciem nauki w szkole”- cykl 12 spotkań E. Zwierzak, R. Brzezińska, B. Neyman

 8. Co dzieje się w naszym mózgu, jak zbiera i przetwarza informacje?”- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 1-3; M. Palma

 9. Kreatywność wpływa na innowacyjność” – zajęcia warsztatowe rozwijające twórcze myślenie u uczniów klas 1-3; M. Palma

 10. Właściwe przygotowanie przed egzaminem- klucz do sukcesu”- zajęcia dla uczniów klas7-8 M. Palma

 11. Metody efektywnego uczenia się”-zajęcia dla uczniów klas 6-8; E. Zwierzak, A. Powroźnik

 12. Przesiewowe badania logopedyczne - badania grupowe. A. Komar, B. Neyman

 13. Zajęcia grupowe dla dzieci jąkających się – A. Komar, A. Powroźnik

 14. Zajęcia grupowe dla dzieci z ryzyka dysleksji – A. Komar, R. Brzezińska

 15. Rozwińmy skrzydła” warsztaty dla uczniów klas I-III – A. Putyńska- Walkiewicz, I. Synowiec

 16. Kończę szkołę i... co dalej?”- warsztaty dla uczniów klas 8 i ostatniego roku szkoły ponadgimnazjalnej, wspierające uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu – A. Powroźnik

 17. ,,Słyszę, widzę, czuję ...”- cykl zajęć- gry i zabawy wspierające rozwój dzieci 6 i 7-letnich, E. Zwierzak, R. Brzezińska, B. Neyman