Anna Szczepaniak
Kategoria:

DLA UCZNIÓW

 1. Program profilaktyczny dla dzieci 6-letnich z dysharmoniami rozwojowymi charakterystycznymi dla ryzyka dysleksji „Podaj mi rękę...” – cykl 16 spotkań przeznaczonych dla dzieci 6-letnich. A. Komar, R. Brzezińska

 2. Sprawny język” – program profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3-6 letnich. A. Komar

 3. Trening umiejętności społecznych dla dzieci”- cykliczne zajęcia warsztatowe.
  A. Krogulecka, E. Zwierzak

 4. Jak dbać o swoje zdrowie” – cykl 3 spotkań profilaktycznych. A. Jasianek - Dobras

 5. Trening zastępowania agresji” - cykliczne zajęcia warsztatowe. A. Jasianek-Dobras,
  E. Zwierzak, A. Krogulecka

 6. KoronaSTRES” – krótki trening radzenia sobie ze stresem i napięciem w trudnych czasach.
  A. Powroźnik, A. Krogulecka

 7. Budowanie poczucia własnej wartości”. A. Powroźnik, A. Krogulecka

 8. Zachowania asertywne”. A. Krogulecka

 9. W świecie uczuć- krótki kurs radzenia sobie ze złością i innymi emocjami”.
  A. Krogulecka , A. Powroźnik

 10. Otwarty umysł – trening kreatywności i innowacyjności”. A. Krogulecka

 11. Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni”. B. Neyman, A. Krogulecka

 12. Autoprezentacja – umiejętność prezentacji własnej osoby”. E. Zwierzak, A. Krogulecka

 13. Przesiewowe badania logopedyczne - badania grupowe. A. Komar, B. Neyman