Anna Szczepaniak
Kategoria:

Trening umiejętności społecznych ruszył w PPP w Sieradzu

W listopadzie rozpoczął się w PPP w Sieradzu Trening Umiejętności Społecznych. Uczestnikami zajęć są dzieci z klas I-III, mające trudności w funkcjonowaniu społecznym. TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić je w bezpiecznym środowisku. Podczas spotkań młodzi ludzie będą uczyć się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych w szkole, wśród rówieśników. Poznają strategie rozładowywania napięcia i radzenia sobie ze złością. Będą ćwiczyć jak reagować na zaczepki, jak rozpoznać i rozwiązać sytuacje konfliktowe. Trenować będziemy również konstruktywne sposoby wspólnej zabawy…

Wszystkich chętnych do udziału w tej formie grupowej pracy terapeutycznej zapraszamy do kontaktu z nami.

Anna Szczepaniak
Kategoria:

Rodzice w akcji ….

Kolejna edycja warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” rozpoczęła się w murach naszej Poradni. Jest to program profilaktyczny ukierunkowany na podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. Motywem przewodnim zajęć jest hasło: Wychowywać to kochać i wymagać. Warsztaty skierowane są dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Ich głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy do kontaktu z nami.

Więcej o programie od samej twórczyni - Joanny Sakowskiej:

https://www.youtube.com/channel/UC7jtxqQwrlxTzf-sqlhmZtQ

oraz na stronie ORE: https://www.ore.edu.pl/2010/04/szkola-dla-rodzicow/