Anna Szczepaniak
Kategoria:

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW:

 

 1. Depresja u dzieci i młodzieży” A. Powroźnik, A. Putyńska-Walkiewicz

 2. Dziecko z FAS w szkole”. E. Zwierzak

 3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych” - konsultacje indywidualne i grupowe E. Zwierzak, R. Brzezińska, K. Ruszkowska

 4. Nieprawidłowości rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” - zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. E. Zwierzak

 5. Dziecko z zespołem Aspergera ” - zajęcia skierowane do nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych. R.Brzezińska, E. Zwierzak, a. Sowała

 6. Dziecko z mutyzmem wybiórczym” - zajęcia skierowane do nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych. A. Sowała

 7. Wspomaganie rozwoju dzieci od 3 do 7 r. ż. Metodą Dobrego Startu” - zajęcia na terenie poradni skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego - R. Brzezińska

 8. Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych i uczniów kl. I-III” (ćwiczenia funkcji słuchowych) – zajęcia na terenie poradni skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. R. Brzezińska

 9. Dziecko z ryzyka dysleksji w przedszkolu i na I etapie kształcenia”. A. Komar

 10. Dziecko z dysleksją w klasie – praktyczne wskazówki do pracy”- zajęcia dla nauczycieli szkoły podstawowej M. Palma

 11. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci” E. Zwierzak, E. Focht

 12. Gry i zabawy sensoryczne” – zajęcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego E. Zwierzak, E. Focht

 13. Wspomaganie rozwoju mowy i kształtowanie kultury języka dzieci”. A. Komar

 14. Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela” - ćwiczenia oddechowe i dykcyjne. A. Komar, B. Neyman

 15. Mobbing w szkole. Sposoby diagnozowania i przeciwdziałania”. A. Jasianek-Dobras

 16. Dziecko krzywdzone. Interwencja. Tworzenie strategii pracy z rodziną”. A. Jasianek-Dobras

 17. Perspektywa psychologiczna i pedagogiczna w rozumieniu i reagowaniu na trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”- A. Putyńska-Walkiewicz

 18. Grupa Konsultacyjna Psychologów Szkolnych K. Ruszkowska, E. Zwierzak, A. Putyńska- Walkiewicz

 19. Grupa Wsparcia Logopedów. A. Komar, S. Komorowska

 20. Grupa Wsparcia dla Pedagogów Specjalnych. R. Brzezińska, E. Focht

 21. Konsultacje indywidualne z pracownikami pedagogicznymi poradni.

Super User
Kategoria:

Oferta wspomagania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo-profilaktycznych w roku szkolnym 2021/2021

 

UWAGA:

1. Placówki zainteresowane przedstawioną ofertą prosimy o zgłaszanie do Poradni wybranej tematyki na piśmie w terminie do 15 października 2020 r.
Termin zajęć prosimy ustalać bezpośrednio z pracownikiem Poradni odpowiedzialnym za realizację danego tematu.

2. W przypadku zainteresowania tematem, który nie jest umieszczony w ofercie, zapotrzebowanie na niego prosimy składać w formie pisemnej do Dyrektora Poradni.