Anna Szczepaniak
Kategoria:

DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

 1. Dziecko z depresją w szkole” A. Powroźnik, A. Krogulecka

 2. Elementy terapii behawioralnej w eliminowaniu zachowań trudnych u dzieci” – zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. E. Zwierzak

 3. Dziecko z FAS w szkole”. E. Zwierzak

 4. Cyberprzemoc- dziecko sprawca i ofiara”. E. Zwierzak

 5. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych” - konsultacje indywidualne i grupowe. T. Lipka-Ciupek, E. Zwierzak, R. Brzezińska, K. Ruszkowska

 6. Nieprawidłowości rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” - zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
  E. Zwierzak

 7. Dziecko z zespołem Aspergera lub autyzmem” - zajęcia skierowane do nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych. R.Brzezińska, E. Zwierzak, A. Sowała

 8. Dziecko z mutyzmem wybiórczym” - zajęcia skierowane do nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych. A. Sowała

 9. Dziecko nieśmiałe w grupie” – zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. A. Sowała

 10. Wspomaganie rozwoju dzieci od 3 do 7 r. ż. Metodą Dobrego Startu” - zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego R. Brzezińska

 11. Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych i uczniów kl. I-III” (ćwiczenia funkcji słuchowych) – zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. R. Brzezińska

 12. Dziecko z ryzyka dysleksji w przedszkolu i na I etapie kształcenia”. A. Komar

 13. Wspomaganie rozwoju mowy i kształtowanie kultury języka dzieci”. A. Komar

 14. Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela” - ćwiczenia oddechowe i dykcyjne.
  A. Komar, B. Neyman

 15. Nauczyciel w trudnym czasie - radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela”.
  A. Krogulecka, O. Powroźnik

 16. Mobbing w szkole. Sposoby diagnozowania i przeciwdziałania”. A. Jasianek-Dobras

 17. Dziecko krzywdzone. Interwencja. Tworzenie strategii pracy z rodziną”.
  A. Jasianek-Dobras

 18. Grupa wsparcia psychologów szkolnych i przedszkolnych. A. Krogulecka, K. Ruszkowska

 19. Konsultacje indywidualne pracownicy poradni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 20. Grupa wsparcia logopedów. A. Komar

Super User
Kategoria:

Oferta wspomagania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo-profilaktycznych w roku szkolnym 2021/2021

 

UWAGA:

1. Placówki zainteresowane przedstawioną ofertą prosimy o zgłaszanie do Poradni wybranej tematyki na piśmie w terminie do 15 października 2020 r.
Termin zajęć prosimy ustalać bezpośrednio z pracownikiem Poradni odpowiedzialnym za realizację danego tematu.

2. W przypadku zainteresowania tematem, który nie jest umieszczony w ofercie, zapotrzebowanie na niego prosimy składać w formie pisemnej do Dyrektora Poradni.