Anna Szczepaniak
Kategoria:

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW:

 1. Depresja u dzieci i młodzieży” A. Powroźnik, I. Synowiec

 2. Dziecko z FAS w szkole”. E. Zwierzak

 3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych” - konsultacje indywidualne i grupowe E. Zwierzak, R. Brzezińska, K. Ruszkowska

 4. Dostosowanie warunków, form i metod pracy w szkole z uczniem słabo widzącym”- I. Synowiec

 5. Nieprawidłowości rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” - zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
  E. Zwierzak

 6. Dziecko z zespołem Aspergera lub autyzmem” - zajęcia skierowane do nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych. R.Brzezińska, E. Zwierzak, A. Sowała

 7. Dziecko z mutyzmem wybiórczym” - zajęcia skierowane do nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych. A. Sowała

 8. Dziecko nieśmiałe w grupie” – zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. A. Sowała

 9. Wspomaganie rozwoju dzieci od 3 do 7 r. ż. Metodą Dobrego Startu” - zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego R. Brzezińska

 10. Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych i uczniów kl. I-III” (ćwiczenia funkcji słuchowych) – zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. R. Brzezińska

 11. Dziecko z ryzyka dysleksji w przedszkolu i na I etapie kształcenia”. A. Komar

 12. Dziecko z dysleksją w klasie – praktyczne wskazówki do pracy”- zajęcia dla nauczycieli szkoły podstawowej M. Palma

 13. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci” E. Zwierzak, E. Focht

 14. Gry i zabawy sensoryczne” – zajęcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego E. Zwierzak, E. Focht

 15. Wspomaganie rozwoju mowy i kształtowanie kultury języka dzieci”. A. Komar

 16. Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela” - ćwiczenia oddechowe i dykcyjne.
  A. Komar, B. Neyman

 17. Mobbing w szkole. Sposoby diagnozowania i przeciwdziałania”. A. Jasianek-Dobras

 18. Dziecko krzywdzone. Interwencja. Tworzenie strategii pracy z rodziną”.
  A. Jasianek-Dobras

 19. Perspektywa psychologiczna i pedagogiczna w rozumieniu i reagowaniu na trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym”A. Putyńska - Walkiewicz

 20. Grupa Wsparcia Psychologów Szkolnych K. Ruszkowska, E. Zwierzak

 21. Grupa Wsparcia Logopedów. A. Komar

 22. Grupa Wsparcia dla Nauczycieli Współorganizujących Proces Kształcenia Uczniów z Niepełnosprawnościami R. Brzezińska, M. Palma

 23. Konsultacje indywidualne pracowników poradni- psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

Super User
Kategoria:

Oferta wspomagania szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo-profilaktycznych w roku szkolnym 2021/2021

 

UWAGA:

1. Placówki zainteresowane przedstawioną ofertą prosimy o zgłaszanie do Poradni wybranej tematyki na piśmie w terminie do 15 października 2020 r.
Termin zajęć prosimy ustalać bezpośrednio z pracownikiem Poradni odpowiedzialnym za realizację danego tematu.

2. W przypadku zainteresowania tematem, który nie jest umieszczony w ofercie, zapotrzebowanie na niego prosimy składać w formie pisemnej do Dyrektora Poradni.