Anna Szczepaniak
Kategoria:

Informujemy, że w Wigilię 24.12.2020 r. nasza Poradnia będzie nieczynna.

W tym czasie dyżur będzie pełniła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie.

Anna Szczepaniak
Kategoria:

Janusz Korczak już blisko 100 lat temu napisał  "Nie ma dzieci - są ludzie" oraz "Dziecko - już mieszkaniec, obywatel i już człowiek.
Nie dopiero będzie a już. Lata dziecięce - to życie rzeczywiste a nie zapowiedź."
Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci
są chronione prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych , została podpisana przez wszystkie państwa na świecie. Obowiązkiem nas dorosłych
jest dążenie do tego , by prawa te były respektowane zarównona naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi.
125954648 1854321284722701 3059345592265532728 nDbajmy o tych najmłodszych którzy sami nie potrafią się obronić...