Anna Szczepaniak

Zajęcia reintegracyjne – pomocna literatura

 1. Małe dziecko: poznanie w zabawie. Radosław Piotrowicz, redakcja, wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2018 r.
 2. Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji, Leśniewska Grażyna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 r.
 3. Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Kozdroń Agnieszka, Wyd. Difin, 2014 r.
 4. Czyżewska, P. (2016). Trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym w integracji społecznej oraz sposoby ich przezwyciężania. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, (25/3), 45-64. artykuł
 5. Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela, Czaja-Chudyba, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej , Kraków, 2006
 6. Integracja szansą wychowania nowego pokolenia, Kazimierz Jacek Zabłocki, 2002 r.
 7. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : "Żak", 2006 r.
 8. Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. - [Wydanie 2]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, copyright 2000.
 9. Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / red. Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : "Żak", 2002.
 10. O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 11. Być (nie)zwykłym wychowawcą: scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych / Anna Konarzewska. - Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza, copyright 2019.
 12. Nauczyciel mentor: zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew. - Warszawa : Difin, copyright 2019.
 13. Przedszkole w sytuacji trudnej: zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2019.
 14. W pułapce myśli: jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Steven C. Hayes, Spencer Smith ; przekł. Aleksander Wojciechowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 15. Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia / Piotr Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 16. Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010.
 17. Umiejętności społeczne dzieci: kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa: "Difin", copyright  2017.
 18. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim [Dokument elektroniczny] / Agnieszka Łaba. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 19. Bajki terapeutyczne: bajkoterapia w przedszkolu / Maciejka Mazan. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright 2019.
 20. Bajki, które leczą. Cz. 1 i cz. 2 / Doris Brett ; przekł. [z ang.] Małgorzata Trzebiatowska. - [Wyd. 3]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
 21. Podstawy terapii grupowej / red. Harold S. Bernard, Roy K. MacKenzie ; tł.[z ang.] Wiesław Kampert. - [Wyd. 1]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2000.
 22. Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przeł. [z ang.] Jarosław Rybski.Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
 23. Dziecko w świecie edukacji: przykłady zajęć kompleksowych : bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia / Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 2009.
 24. Dziecko w świecie wartości. Poszukiwanie ładu umysłu i serca / red. Bronisława Dymara. - Kraków: "Impuls", 2003.
 25. Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa Warmuz-Warmuzińska ; engram. - Warszawa: Difin, 2013.
 26. Dzień dobry, moje kłopoty!: pomoc dla uczniów z trudnościami w zachowaniu w codziennych sytuacjach społecznych : opowiadania i karty pracy / Renata Malek. - Gdańsk: Harmonia, 2019.
 27. Nastolatkiem być...: opowiadania terapeutyczne dla młodzieży wraz ze scenariuszami zajęć biblioterapeutycznych / [autorki tekstów Dominika Banaś, Lidia Ippoldt, Marta Jurek]. - Skawina : Urząd Miasta i Gminy : Centrum Wspierania Rodziny : Biblioteka Pedagogiczna : Wydawnictwo Promo, 2016.
 28. Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew Bronisław Gaś. - [Wyd. 2]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2000.
 29. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych: nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
 30. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej ; [autorzy Marzena Rubaj, Paulina Kroszczyńska-Bragiel, Katarzyna Klonowska, Marta Witkowska, Ilona Olesińska, Monika Baran, Marta Piwowarska, Małgorzata Szcześnik]. - Warszawa : "Difin", copyright 2015.
 31. Sposób na trudne dziecko: przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
 32. Trudny czas dojrzewania: jak pomóc nastolatkom radzić sobie z emocjami, osiągać cele i budować więzi, stosując terapię akceptacji i zaangażowania oraz psychologię pozytywną / Louise Hayes, Joseph Ciarrochi ; przekład Sylwia Pikiel. - Sopot : GWP, copyright 2019.

Strony internetowe:

12 zabaw integracyjnych, które pokochają dzieci! – LiveKid

Gry i zabawy integracyjne w klasie (sensonauka.pl)

Kedzior_Pedagogika_zabawy (bs.katowice.pl) - artykuł

broda-bajak_majewska.pdf (kei.pl) – artykuł dotyczący muzykoterapii w edukacji przedszkolnej

Kategoria: