Super User
Kategoria:

Druki w wersji .doc i .pdf

lp. nazwa druku wersja .doc wersja .pdf
1. Wniosek o wydanie opinii / informacji .doc .pdf
2. Wniosek o wydanie orzeczenia / opinii o potrzebie .doc .pdf
3. Zaświadczenie lekarskie dot. zindywidualizowanej ścieżki nauczania .doc .pdf
4. Opinia szkoły o uczniu do opiniowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia .doc .pdf
5.  Wzór zaświadczenia lekarsk. o stanie zdr. ucz. nauczanie indywidualne .doc .pdf
6. Wzór upoważnienia do odbioru orzeczenia (opinii)  .doc .pdf
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu Orzekającego  .doc .pdf
8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu w celu wydania opinii o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju i/lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego .doc .pdf
9. Zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia dziecka/ ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
w celu wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
.doc .pdf
10.  Wniosek o przekazanie dokumentacji do innej poradni .doc .pdf
11. Informacja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu - dla polonisty .doc .pdf
12. Informacja dla poradni o uczniu z trudnościami w pisaniu zgodnym z zasadami ortografii - dla rodzica .doc .pdf
13. klauzula dla upobiegających się o pracę   .pdf
14. propozycje zabaw logopedycznych dla dzieci .doc