Anna Szczepaniak
Kategoria:

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
Październik jest miesiącem, w którym szczególnie zwracamy uwagę na dzieci
o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
W związku, iż tak ważne jest wczesne objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci
z ryzyka dysleksji proponujemy wziąć udział w teście.
Test Ryzyka Dysleksji
opracowany przez prof. M. Bogdanowicz,
służy do wykrycia symptomów dysleksji na wczesnym etapie. Wysokie wyniki (3,4) należy
potraktować jako sygnał, że warto udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie
specjaliści postawią diagnozę oraz wskażą obszary do pracy z dzieckiem w szkole i w domu.

Test ryzyka dysleksji.pdf

EUROPEJSKI TYDZIE WIADOMOCI DYSLEKSJI Od wielu lat padziernik jest miesicem w ktrym szczeglnie zwracamy uwag na dzieci o specyficznych trudnociach w uczeniu si W zwizku i tak wane j

plakat

Anna Szczepaniak
Kategoria:

W dniach 24.07-04.08.2023 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu
będzie nieczynna.

W tym czasie dyżur będzie pełniła
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie
przy ul. 3-maja 29
tel/fax 43 829 47 34

Anna Szczepaniak
Kategoria:

Porady dla Rodziców
dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

Polscy specjaliści twierdzą, że:

 • dzieci poniżej 3 roku życia w ogóle nie powinny oglądać telewizji
  i korzystać z komputera

 • dzieci od 3 do 7 lat – maksymalnie 30 minut dziennie (3,5 godziny tygodniowo)

 • dzieci w wieku od 7 do 12 lat – maksymalnie ok. 60 minut dziennie.

Dziecko przed komputerem musi mieć limitowany czas

Nie ma znaczenia, czy dziecko siedzi przed komputerem, telefonem, tabletem czy telewizorem – wszystkie te czasy należy sumować jako czas spędzany przed ekranami.

W przypadku
dzieci poniżej 18 miesiąca życia, a nawet 3 lat, włączony telewizor nawet tylko w tle jest złym pomysłem: nadmiar dźwięków i bodźców jest szkodliwy dla dziecka i może prowadzić do nadmiernego pobudzenia i problemów ze snem.

Po 6 roku życia bardzo istotne jest, aby rodzice uczyli dzieci mądrego korzystania z technologii. To dobry moment, żeby rozmawiać z dziećmi o internetowym hejcie,  o pozornej anonimowości w świecie, tłumaczyć, dlaczego zbyt dużo czasu przed ekranem może być niekorzystne dla dziecka.

Jako rodzice musimy pamiętać o tym, że kiedy dziecko przed komputerem spędza zbyt dużo czasu, jest zagrożone m.in.:

 • otyłością

 • zaburzeniami snu

 • zaburzeniami zachowania

 • zaburzeniami mowy "Negatywny wpływ mediów na rozwój językowy dziecka jest (...) dwa razy silniejszy niż pozytywny efekt czytania dzieciom książek” (Spitzer, 2013)

 • słabo rozwiniętymi umiejętnościami społecznymi

 • zaburzeniami widzenia i słuchu fizycznego oraz fonemowego, spadkiem zdolności percepcyjnych

 • przemocą

 • kłopotami z koncentracją uwagi

 • problemami z nauką

Dzieci mają też po prostu za mało czasu na tradycyjną zabawę i zabawy ruchowe (które mają niezwykle korzystny wpływ na ich rozwój), interakcje z rówieśnikami w rzeczywistym świecie, budowanie więzi z rodzicami i bliskimi. Warto zastanowić się, czy nasze dziecko nie spędza zbyt dużo czasu przed ekranem, a jeśli tak – wprowadzić odpowiednie zmiany.

Dlaczego warto poczekać z zaproszeniem dziecka przed ekran?

Nie obawiaj się, że odwlekając moment, w którym dziecko przed komputerem usiądzie po raz pierwszy, utrudnisz mu naukę korzystania z nowych technologii. Zarówno sprzęty, jak
i programy są bardzo intuicyjne i nic nie wskazuje na to, aby w przyszłości sytuacja ta miała się zmienić. Okazuje, że zwlekanie z puszczeniem dziecku pierwszej bajki czy włączeniem gry, ma swoje zalety. Jakie? Najmłodsi lepiej śpią, nie są przebodźcowani i nie mają problemów z samodzielną zabawą. Wyniki długofalowych badań pokazują, że zbyt długie oglądanie telewizji w młodym wieku, przekłada się na problemy zdrowotne kilka lat później.
U dzieci poniżej 2 roku życia, które mają dostęp do urządzeń mobilnych, specjaliści zauważyli opóźniony rozwój mowy.

Ważne, aby nie korzystać z bajek w celu uspokojenia malucha, ani nie traktować gier
i telewizji jako nagrody. Nim pokażesz dziecku wybrany film lub bajkę, wcześniej sprawdź ją pod kątem montażu (czy nie jest zbyt dynamiczny) oraz treści. Smartfon i tablet powinny mieć ograniczony dostęp do internetu. Pamiętaj też o zapewnieniu dziecku odpowiedniej dawki ruchu oraz proponowaniu innych aktywności, które wpłyną na rozwój jego mózgu
i wyobraźni. Twoja pociecha potrzebuje też czasu na zwykłą, analogową zabawę.

* Źródło badań: naukawpolsce.pap.pl

 

10 Porad dla Rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci:

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości
w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.

Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.

Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie,coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.

Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również
z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.

Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.

Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

Przydatne strony:

www.sieciaki.pl
www.fdn.pl
www.saferinternet.pl
www.dbi.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.helpline.org.pl
www.dyzurnet.pl.

10 zasad higieny cyfrowej scaled

Granie na ekranie infografika 01 scaled

negatywy poziom scaled

Pozytywy poziom scaled