Anna Szczepaniak

W dniu 13.06.2022 r. w Sieradzu w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się konferencja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców pt. „ADAPTACJA UCZNIA PRZYBYWAJĄCEGO Z ZAGRANICY” organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu.Celem spotkania było dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie sposobów wspierania uczniów z trudnościami adaptacyjnymi i komunikacyjnymi, przybywających z zagranicy z wyboru lub, jak to się dzieje obecnie, w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W trakcie konferencji doświadczeniami działań wspierających naukę języka polskiego jako obcego dzieliły się dr E. Ławczys oraz mgr M. Śliwa. Panie przybliżyły ideę programowania języka, zaprezentowały metody wspierające ten proces. Pracownicy poradni przedstawili przepisy prawa regulujące przyjmowanie uczniów do polskiej szkoły (A. Jasianek- Dobras) różne systemy edukacji w Europie (R. Brzezińska), cele i wyniki badań w ramach projektu badawczego „(nie)łatwe powroty” (M. Palma) oraz psychologiczne aspekty adaptacji do nowej sytuacji edukacyjnej (A. Putyńska-Walkiewicz). Podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni goście – nauczyciele, rodzice i uczniowie podzielili się wrażeniami na temat tego, co dla nich było wspierające w procesie adaptacji w nowych placówkach. Podsumowując konferencję można wysnuć wniosek, że by móc odnaleźć się w nowym środowisku społecznym, komunikacyjnym oraz sprostać wielu wymaganiom i wyzwaniom niezbędne jest poczucie bezpieczeństwa oraz komfort emocjonalny, za co dużą odpowiedzialność biorą dorośli. Dziękujemy za udział wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, zaproszonym gościom, sponsorom, patronom, mediom, wszystkim zaangażowanym w organizację konferencji pracownikom poradni.

20220613 09173420220613 09281220220613 09320020220613 11071020220613 11095220220613 11232720220613 11260120220613 12003820220613 120952

Kategoria: