Anna Szczepaniak

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
Październik jest miesiącem, w którym szczególnie zwracamy uwagę na dzieci
o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
W związku, iż tak ważne jest wczesne objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci
z ryzyka dysleksji proponujemy wziąć udział w teście.
Test Ryzyka Dysleksji
opracowany przez prof. M. Bogdanowicz,
służy do wykrycia symptomów dysleksji na wczesnym etapie. Wysokie wyniki (3,4) należy
potraktować jako sygnał, że warto udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie
specjaliści postawią diagnozę oraz wskażą obszary do pracy z dzieckiem w szkole i w domu.

Test ryzyka dysleksji.pdf

EUROPEJSKI TYDZIE WIADOMOCI DYSLEKSJI Od wielu lat padziernik jest miesicem w ktrym szczeglnie zwracamy uwag na dzieci o specyficznych trudnociach w uczeniu si W zwizku i tak wane j

plakat

Kategoria: