Anna Szczepaniak

Serdecznie zapraszamy psychologów pracujących w szkołach i przedszkolach na spotkanie grupy konsultacyjnej z psychologami pracującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Spotkanie odbędzie się 26.10.2022 r. w godz. 12.00-15.00 i dotyczyć będzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkołach i przedszkolach. 

grupa wsparcia dla psychologw

Kategoria: