Anna Szczepaniak
Kategoria:


Drogie Koleżanki i Koledzy Nauczyciele


Wszyscy odczuwamy skutki ostatniego roku – roku pandemii. Nauczyciele i uczniowie zostali doświadczeni w szczególny sposób. Nie mieli szans na regenerację swoich sił poza miejscem zamieszkania. Dom i praca miały ten sam adres. Uczniom towarzyszył stale stres, samotność, wysiłek intelektualny, który nie łączył się ani z ruchem, ani z radością ani z poczuciem bycia we wspólnocie. Każdy z Was przecierał nowy szlak swojej pracy w obliczu tak ekstremalnych ograniczeń. Nie da się wrócić do tego samego po tylu miesiącach zdalnej pracy. Może warto byłoby rozważyć nową formułę powrotu do szkoły; wejścia do nowej/starej rzeczywistości...

powrt do szkoy

Zrób sprawdzian ze słuchania uczniów:

 • okaż szczere zainteresowanie, skoncentruj się na uczniu, który do Ciebie mówi;

 • bądź otwarty na punkt widzenia ucznia;

 • używaj zwrotów zachęcających do mówienia.

Zapytaj o emocje, nazwij je, zadbaj o świat emocji uczniów. Może być w nim dużo obaw, napięcia, lęku stresu:

 • Co czułeś w sytuacji zdalnego nauczania? Co było dla Ciebie miłe, fajne? Co sprawiało trudność?, Jak sobie radziłeś? Co pomagało poczuć się lepiej? Co nie pomagało, utrudniało jeszcze bardziej czas izolacji?;

 • Jak się czujesz wracając po przerwie do szkoły? Co może być trudne? Co mogłoby być przyjemne, miłe po powrocie do szkoły?;

 • Może pomocne będą proste ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, ćwiczenia uważności, codzienna aktywność ruchowa, która pozwoli zmniejszyć napięcie emocjonalne.

Przetestuj rozmowy z uczniami:

 • zobacz jak teraz układają się relacje między uczniami, o czym najchętniej
  i najczęściej rozmawiają, o co pytają, jakie mogą mieć obawy;

 • tych bardziej milczących uczniów stopniowo zachęcaj do rozmowy, nie naciskaj, unikaj presji wypowiedzi;

 • wspólnie ustalcie plan działań na najbliższy czas;

 • informuj o tym, co planujesz, jak dalej będzie realizowany program, zbieraj informacje od uczniów, pytaj co dla nich jest ważne, poszukujcie kompromisów.

Sprawdź swoją umiejętność komunikacji:

 • pytaj o rzeczy, które są ważne dla ucznia; nie zawsze to jest nauka;

 • nie spiesz się; dzieci też potrzebują czasu żeby się ośmielić, zbudować relację;

 • opowiedz im o swoich obawach i trudnościach.

Postaw na docenianie:

 • wstrzymaj się z ocenianiem;

 • daj czas na wdrożenie się;

 • obserwuj uważnie, doceń wysiłek i pracę, jaką wszyscy włożyli w czasie nauki
  i pracy zdalnej;

 • doceniaj ucznia na bieżąco – jego starania i postępy, nawet drobne.

Nadrób zaległości ze spotkań twarzą w twarz:

 • rozpoznaj sytuację w klasie (czy mieli ze sobą kontakt, czy współpracowali ze sobą, czy sobie wzajemnie pomagali…);

 • zapytaj uczniów jakie mają pomysły na wspólne bycie razem;

 • zaproponuj bezpieczną formę wspólnego spędzania czasu ( np. wyjście na spacer, godzina wychowawcza w parku, w lesie) oraz współpracę w podgrupach.

Dyrektor oraz
Rada Pedagogiczna
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu

Anna Szczepaniak
Kategoria:

Jesteś rodzicem małego dziecka? Twój maluch „buntuje się"? Ten artykuł jest dla Ciebie.

Na fortach, grupach internetowych często można czytać: „moje dziecko ma skok rozwojowy (...), „bunt dwulatka", „to minie".
Z psychologicznego punktu widzenia – bunt jest naturalnym etapem w rozwoju. Zatem rodzice powinni zrozumieć,
że bunt, walka dziecka o zmiany ma charakter przejściowy. Pomocne w radzeniu sobie z dzieckiem
„buntującym się" mogą być wskazówki umieszczone w artykule. Zapraszamy do lektury.

Artykuł do pobrania: "Bunt w rozwoju" A. Powroźnik.pdf