Anna Szczepaniak
Kategoria:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu informuje o terminach grup wsparcia dla szkolnych specjalistów:

 

31.05.2021 (9.00 – 12.00) grupa wsparcia dla psychologów – prowadzące A. Krogulecka, K. Ruszkowska

15.06.2021 (14.00 – 16.00) grupa terapeutów pedagogicznych – prowadząca K. Dorszewicz

17.06.2021 (15.00 – 17.00) grupa wsparcia dla logopedów – prowadzące A. Komar, B. Neyman.

Na spotkaniach zostanie poruszona tematyka zajęć reintegracyjnych oraz diagnozy potrzeb uczniów.

 

Z kolei 21.06.2021 r. (16.00 – 18.00) planujemy zorganizować warsztaty dla rodziców ukierunkowane na wspierania uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacja pandemiczną.

 

Zachęcamy do lektury „Powrót do nauczania stacjonarnego”, w którym zostały zamieszczone informacje dotyczące reintegracji klasy oraz sposoby na wdrażanie uczniów do nauki stacjonarnej po etapie nauki zdalnej.

http://www.radaporadnictwa.pl/index.php/wane-informacje/627-powrot-do-nauczania-stacjonarnego-rekomendacje-zzrp-material-opracowany-przez-pracownikow-poradni-uniwersytet-dla-rodzicow

 

W przypadku zdiagnozowanych trudności o problematyce wykraczającej poza kompetencje zawodowe specjalistów zatrudnionych w szkole, jesteśmy do Państwa dyspozycji – zapraszamy do współpracy.