Anna Szczepaniak

"Gimnastyka mózgu"
Zajęcia prowadzone Metodą Instrumental Enrichment, co oznacza umysłowe wzbogacanie,
wspieranie funkcji poznawczych angażowanych w proces uczenia się. Funkcje poznawcze
ulegają rozwojowi - nie są nabywane automatycznie wraz z wiekiem dziecka, ale rozwijają się
poprzez systematyczne ćwiczenia i stymulację. Metoda określana jako  trening aktywności
poznawczej  dziecka we współpracy z osobą dorosłą.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VI
Cykl zajęć: poniedziałek godz. 14.00 - grupa z klas I-III, godz. 15.00 - grupa z klas IV-VI,
czas trwania 60 min, rozpoczęcie listopad 2023

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

2

Kategoria: