Anna Szczepaniak

"Skupiam się i zapamiętuję”
Zajęcia rozwijające  zdolność do skupiania uwagi i zapamiętywania.
Dobra pamięć i skupienie są warunkiem szkolnych sukcesów.
Podczas zajęć skupimy się na  wspomaganiu  i rozwijaniu umiejętności z obszaru:
    •  pamięci słuchowej
    •  pamięci wzrokowej
    •  uważnego słuchania i zapamiętywanie  informacji
    •  obdarzania uwagą innych
    •  wysławianiem się i autoprezentacją.
Zajęcia kierowane dla dzieci w wieku 6-7 lat
Cykl zajęć. Środa godz. 13.30, czas trwania  90 min.,  rozpoczęcie  listopad 2023 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

1

Kategoria: