Anna Szczepaniak

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu organizuje szkolenie
„AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – STOPIEŃ PIERWSZY I DRUGI”.

Prowadzący: mgr Katarzyna Pęczak, mgr Aneta Roguska z Fundacji Pomoc Autyzm.

Szkolenie odbędzie się w dniach 06 – 07. 01. 2024 r. w Sieradzu.

Istnieje możliwość zapłaty w grudniu 2023 r. lub w styczniu 2024 r.
Przewidywany koszt za I i II stopień ok. 540 zł przy liczbie 30 uczestników.
Fundacja posiada akredytację mazowieckiego kuratora oświaty.
Po ukończeniu szkolenia można otrzymać zaświadczenie Niepublicznej Placówki
Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm oraz zaświadczenie NPDN
o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych).

Zapisy do 18 listopada pod numerem telefonu 601 644 123 (Elżbieta Zwierzak)

Kategoria: